Διατήρηση φυσιολογικού και σταθερού σωματικού βάρους μέσω:

 

  • καθημερινής σωματικής δραστηριότητας &
  • υιοθέτησης μιας υγιεινής διατροφής, όπως περιγράφεται στον Διατροφικό Οδηγό.

Εάν παρατηρήσετε απότομες αλλαγές στο σωματικό σας βάρος (αύξηση ή μείωση) χωρίς να το επιθυμείτε, απευθυνθείτε στον γιατρό σας.